Geborgenheid


Geborgenheid, een schoner iets
is nauw'lijks voor te stellen.
Je kunt veel over het bezit
aan rijkdommen vertellen,
maar alles wat de mens behoeft
aan geestelijke schatten
en wat hem veiligheid verschaft,
is in dit woord te vatten.

Geborgenheid, een schoner iets
kun je een kind niet geven.
Het is een huis waar liefd' en licht
het hart met vreugd omgeven,
waar een volmaakte zekerheid
ontstaat als nooit te voren.
Je zult er, als je luist'ren wilt,
de teerste tonen horen.

Geborgenheid, een schoner iets
kun je op aard niet wensen.
Het is de havenplaats der ziel,
voor jou en vele mensen.
Je vindt haar waar de tijd verstilt,
omdat je er kunt dromen
en alles wat je zo bezwaart
van je wordt afgenomen.

Frits Deubel

home