God


God wordt uitgeplozen:
Leeft Hij wel of niet,
is het echt of namaak
wat je van Hem ziet?
Onderzoekers speuren
in de atmosfeer,
wat ze daar ook vinden,
echt niet onze Heer!

God wordt uitgeplozen
door een theoloog.
Hij zegt: Ja, ik zie Hem,
maar dan wel heel hoog!
En een stukje lager
zingt men: Gij zijt groot!
Waarop iemand fluistert:
God, die is toch dood?

God wordt uitgeplozen
net als eens Zijn Zoon.
Maar geen mens verdringt Hem

van Zijn hemeltroon.
Dra zal ook Hij roepen:
Alles is volbracht!
En dat is waarop ik
met verlangen wacht!

Frits Deubel

home