Het gaat voorbij!


Er komen and're tijden,
de nacht gaat weer voorbij.
Na winters met hun koude
verschijnt een zonnig Mei.
Zo kunnen dagen keren,
de troost volgt op geween.
De wolken weer verdwijnen,
de duisternis vliedt heen.

Er komen and're tijden.
De berg ligt naast het dal.
Zo komt na diepte hoogte,
als God ons zeeg'nen zal
en wat wij ook doormaken,
't is zeker en gewis,
de rust komt na de stormwind.
Niets blijft zoals het is.

Er komen and're tijden,
want God Zijn kind behoedt.
Hij geeft na bange dagen
steeds nieuwe levensmoed.
Blijf daarop maar vertrouwen,
Gods liefde houdt gestand.
Als veel je zal begeven,
voel je Zijn vaderhand!

Frits Deubel

home