Grootheid en vreugde


Ik ken de grootheid van Gods werken,
als ik een enk'le bloem aanschouw.
Ik ken de grootheid van Zijn liefde,
waar Hij mij zegt:"Ik geef om jou!"
Ik ken de grootheid van vertroosting,
omdat ik Zijn nabijheid voel.
Ik ken de grootheid van Zijn wegen,
die leiden naar het hemels doel.

Ik ken de vreugde van geloven,
omdat Zijn weg naar boven gaat.
Ik ken de vreugde van vertrouwen,
omdat ik mij op God verlaat.
Ik ken de vreugde van genade,
omdat mijn schulden zijn gewist.
Ik ken de vreugde van Gods waarheid,
Hij heeft zich immers nooit vergist.

Zo ken ik alle zegeningen:
Zijn grootheid die dat grootse heeft,
de vreugde die mij elke dag weer
een onverdiende blijdschap geeft.
En daarmee vul ik heel mijn leven,
'k wil zonder dat niet verdergaan,
want slechts de grootheid van Zijn liefde,
zij blijft in eeuwigheid bestaan!

Frits Deubel

home