Haastiglijk


Zie, Ik kom haastiglijk!
Dat woord wij zoveel jaren
in voor- en tegenspoed
diep in ons hart bewaren.
Maar 't is eens niet gezegd,
opdat we eind'loos turen
en roepen dat Zijn komst
toch wel wat lang gaat duren.

Zie, Ik kom haastiglijk!
heeft Jezus eens gesproken,
met de bedoeling dat
een vuur wordt aangestoken
van arbeidslust en vlijt,
om krachten te ontplooien
en al wat Hij ons schenkt,
gul om ons heen te strooien.

Zie, Ik kom haastiglijk!
Is dat vandaag of morgen?
Ach, voor dat tijdstip zal
de Heiland zeker zorgen.
Aan ons de taak, dat Hij
Zijn Geest bij ons blijft vinden
en eenmaal zeggen kan:
"Kijk, dit zijn Mijn beminden!"

Frits Deubel

home