Een nieuwe week


Als een nog onbeschreven blad
verschijnen ons de dagen
van 'n nieuwe week die voor ons ligt,
met reeds ontelb're vragen.
Waar kunnen wij tot zegen zijn,
een vriendenband versterken?
Hoe kan de grootheid Gods door ons
als stervelingen werken?

Hoe zullen wij des Heren hand,
Zijn kracht en macht ervaren,
een naaste in zijn zwak moment
voor velerlei bewaren?
Hoe schenken wij de vreugde weer
als droefheid is verschenen
en troosten wij in stil verdriet
door zachtjes mee te wenen?

Als een nog onbeschreven blad
verschijnen ons de dagen
van 'n nieuwe week die voor ons ligt
met reeds ontelb're vragen.
Aan ons hoe w'in ons levensboek
daarin het antwoord schrijven
en zo getrouw aan onze God
en in Zijn liefde blijven!

Frits Deubel

home