Aangeraakt


Ik ben laatst aangeraakt.
't Gebeurde in een tel.
Een wonderlijk gevoel.
Ach ja, je kent dat wel.
En 't was zo vreemd, ik zag
warempel niemand staan.
Toch was er even iets
stil langs me heengegaan.

Ik ben laatst aangeraakt
en steeds voel ik het weer.
Misschien wel een gebaar
van onze lieve Heer?
Zoiets van: 'k ben er nog,
al denk je ook van niet.
Een aai over je bol
soms net de uitkomst biedt!

Ik ben laatst aangeraakt.
Wie weet, gebeurt het weer,
dat vriendelijk gebaar
van onze lieve Heer.
Het hoeft niet veel te zijn,
waarmee Hij mij verwent,
als ik maar even voel
dat Hij mijn zorgen kent!

Frits Deubel

home