God regeert!


Er is nog niets verloren.
God is in 't regiment!
Hij is het die je pijnen
en al je zorgen kent.
Vertrouw maar op Zijn wijsheid
in voor- en tegenspoed,
want in de zwaarste dagen
komt Hij jou tegemoet.

Er is nog niets verloren
als je Gods kracht ontmoet.
Zoals in oude tijden
Hij nú ook wond'ren doet.
Zoveel wat angst kan baren,
wordt dikwijls nooit vervuld.
Vertrouw maar op Zijn wijsheid
en heb, mijn kind, geduld!

Er is nog niets verloren.
God is in 't regiment!
Hij zal wel voor je strijden,
als jij maar stille bent.
Je zult gewis ervaren
dat duisternis en nacht
je hart, vaak moegestreden,
dichter bij Vader bracht!

Frits Deubel

home