De Heilige Geest
naar EzechiŽl 47:3-7


Het leren leven uit Zijn kracht,
is wat de Heil'ge Geest mij geeft,
opdat een bronwel, fris en rein,
met levend water mij omgeeft.
Het wekt mij op, bezielt, verkwikt
en laat met vuur'ge tongen zien,
wie Ūk wil zijn in deze tijd
en welke Geest ik heden dien.

'k Zie voor mijn oog de tempelbeek,
waarin EzechiŽl mag gaan.
Ik hoor hoe hem een stem verzoekt
er tot zijn enkels in te staan.
En verder moet hij, tot de beek
weldra tot aan zijn knieŽn reikt,
daarna zelfs tot zijn heupen gaat
en nog die stem niet van hem wijkt.

Totdat hij merkt, de tempelbeek
uiteind'lijk ondoorwaadbaar blijkt.
Helaas kan hij er niet meer staan,
slechts zwemmen thans het beste lijkt.
Het woord klinkt: "Hebt gij het gezien?
Nu keren wij hier samen om."
Dan zwijgt in  mij dit wond're beeld
en ik weer bij mezelf uitkom.

Ik ben terug op aard en denk:
Als 't vuur des Geestes in mij gloeit,
de goddelijke tempelbeek
als 'n stroom van levend water vloeit,
die troost, bemoedigt en versterkt
en mij vervult geheel en al,
dat ik dan als EzechiŽl
mij daarin vrij'lijk werpen zal!

Frits Deubel

home