Gebed van een dominee


Ik voel me wat onwennig, Heer,
zo angstig hoogverheven.
Misschien dat dichter bij de grond
mij meer contact zou geven,
vanuit de hoge hemelsfeer
gewoon op aarde landen,
al gaande door de rijen heen
met zegenende handen.

Ik voel me wat onwennig, Heer.
Ik hoor wel duizend vragen
met:"vol verwachting klopt ons hart"
tot U naar boven dragen
en weet U, wat mij zo benauwt,
geen som werd mij geschreven.
Toch heb ik in gedachten reeds
het antwoord aangegeven.

Ik voel me wat onwennig, Heer,
te ver van de beminde,
die in mijn woord Uw wezen zoekt
en vrede hoopt te vinden.
Misschien dat U mij helpen wilt.
Ik zal vanmorgen zwijgen
en in die stilte van mijn stem,
Heer, U het woord zult krijgen!

Frits Deubel

home