Een kind


Er is een Kind gekomen
dat louter liefde bracht,
als lichtstraal in het duister
van een verlaten nacht
en wij Zijn komst gedenken,
de Koning van 't heelal,
als 'n kindje klein en teder,
geboren in een stal.

Er is een Kind gekomen,
een mens als iedereen,
gezonden voor de velen,
verlaten en alleen.
Hij gaf de aarde groeikracht,
een leven, vrij en blij
en van dat grootse wonder,
daarvan getuigen wij.

Er is een Kind gekomen
en menigeen 't verklankt
hoe jubelend hun hart hier
de Schepper daarvoor dankt.
Hij is het Licht der wereld,
gelijk het eenmaal scheen.
Zijn ster leidt ons ook heden
weer naar de kribbe heen.

Frits Deubel

home