Een heil'ge vloed


Over water spreken
lest beslist geen dorst.
Warmte te verklaren
brengt geen eind aan vorst.
Weten hoe je brood bakt
stilt je honger niet.
Over geld te praten
nog geen rijkdom biedt.

Om Gods Geest te dragen
en daarmee Zijn kracht,
is er meer voor nodig
dan men vaak verwacht.
't Is de bron te vinden,
waaruit Hij ontspringt
en te voelen dat Hij
bij je binnendringt.

Laat je ziel dan dalen
in die Heil'ge vloed,
laat doordrenken alles
wat verand'ren moet.
Dan pas kun je roemen,
fier en onbevreesd:
Ik laat mij slechts leiden
door de Heil'ge Geest!

Frits Deubel

home