De Via Dolorosa


De Via Dolorosa
ben ik zo vaak gegaan
en steeds heb ik verbijsterd
op plaatsen stilgestaan,
waar Jezus heeft gelopen,
Zijn kruishout moeizaam droeg
en men Hem zonder reden
vernederde en sloeg.

De Via Dolorosa
loopt door mijn treurend hart.
Ik ga haar met mijn Heiland
en voel iets van de smart,
die Hij heeft meegedragen,
hier, waar ik wenend sta
en met ontzetting waarneem
het einde: Golgotha!

De Via Dolorosa
geeft aan mijn leven zin.
't Is na het bitter einde
goddank een nieuw begin
van leven zonder sterven,
van opstanding na dood.
Het is de weg naar boven,
die God mij hierdoor bood!

Frits Deubel

home