Kruisigen


Elke dag opnieuw
wordt de Heer gekruisigd,
wordt Hij weer bespot
en Zijn naam ontluisterd.

Is er dan geen weg
Jezus te verblijden,
ondanks hoon en spot
en 't ondraag'lijk lijden?

Laat de nieuwe mens
ons geheel doordringen
en de jubeltoon
aan ons hart ontspringen:

Jezus leeft en wij
willen met Hem sterven,
samen door het kruis
't hemelrijk beŽrven!

Frits Deubel

home