Thuiskomen


Sterven is thuiskomen
na een moeizame tocht,
eindelijk krijgen wat
je al jarenlang zocht,
geborgenheid vinden
voor je eeuwige ziel
en vreugd'vol ontmoeten
wat je smart'lijk ontviel.

Sterven is thuiskomen
als een vaderhand wenkt,
je eensklaps de blijdschap
van een wederzien schenkt,
een hemelse sluier
in het licht zich ontplooit
en God jou met kleed'ren
van Zijn heerlijkheid tooit!

Frits Deubel

home