De morgen


Nog blijft het licht verborgen,
de dag zich niet ontdekken laat,
maar als het uur van scheiden slaat,
daagt blij voor jou de morgen.

Nu draag jij hier de pijnen,
de last die je diep bukken doet,
maar als je afscheid nemen moet,
zal wat je kwelt verdwijnen.

Wees stil, mijn kind, God zal wel zorgen.
Hij tilt jou over smarten heen,
je gaat geen enkel uur alleen
en weet, er wacht een morgen!

Dan zal verrukking komen
en vrede op jouw aangezicht.
Er wordt een maaltijd aangericht,
waar mensen slechts van dromen!

Frits Deubel

home