Ik zou niet weten...


'k Zou niet weten hoe ik
je wonden moet verbinden,
hoe ik je diepe pijn
ook in míjn hart kan vinden.
Ik kan natuurlijk wel
wat simp'le woorden zeggen,
maar is dat dan genoeg
troost bij je neer te leggen?

 Wat ik voor jou kan doen,
is nu mijn handen vouwen
en zo de grote God
jouw zorgen toevertrouwen,
Hem smeken of Hij jou
op vleugelen laat zweven
en los van wat je bindt
een blijde rust wil geven.

'k Zou niet weten hoe ik
je pijnen kan bestrijden,
maar ga eens met me mee,
dan zal ik je wel leiden
naar Hem die jou bemint
en liefdevol zal zeggen:
"Je kunt je kinderhand
stil in Mijn handen leggen!"

Frits Deubel

home