Het geheim


Grijp niet terug
naar 't geen je bezat.
Het komt niet weer,
al wat je eens had.
Roem maar de kracht
die je doorspoelt,
waardoor je nu
Gods zegening voelt.

Denk niet terug
aan 't licht dat eens was.
Dat komt je echt
geen dag meer van pas.
Richt maar je blik
met vreugde omhoog.
Daar schijnt de zon,
die stralende boog.

Leef en wees blij
met wat je nog wacht.
Misschien een mens,
die tegen je lacht,
een dikke kus
van 'n dartelend kind
of een bericht
dat God je bemint!

Frits Deubel

home