De Schreierstoren


Ik loop er dikwijls langs.
't Is haast een stuk folklore
van Amsterdam en 't heet
reeds lang: De Schreierstoren.
Hier kwam zo menig schip
na 'n lange reis weer binnen.
Voor een behouden vaart
kon 't welkomstfeest beginnen.

Maar menig schip verdween
en nabestaanden wachtten
op deze plek vergeefs,
ontdaan van al hun krachten.
Als ik er sta hoor'k weer
het hartverscheurend huilen.
'k Zie vrouwen die verdwaasd
in wijde armen schuilen.

Maar nu komt mij een beeld
weemoedig in gedachten.
Ik zie hoe velen thans
ook weer zo smart'lijk wachten.
De Schreierstoren, waar
men weent om veel beminden,
hier zal 't verloren schip
eens weer de haven vinden!

Frits Deubel

home