De knikkerpot


Misschien een goed idee?
Het zette mij aan 't denken.
Ik wil het ieder graag
als kost'lijk voorbeeld schenken.
Thuis staat een knikkerpot.
liet hij mij onlangs weten.
Het is dat hij Gods werk
hierdoor niet zal vergeten.

"Kijk", sprak hij enthousiast:
"helpt God bij onze zorgen,
wordt in die glazen pot
één knikker opgeborgen
en telkens meer zijn daar
de blijde zegeningen,
een pot die ons verhaalt
de wonderlijkste dingen".

 Misschien een goed idee,
een knikkerpot vol zegen.
Zo kom je elke dag
Gods liefdedaden tegen,
met glanslicht gepolijst,
om nooit meer te vergeten
en elke knikker mag
een rijke uitkomst heten!

Frits Deubel

home