Een hemels begin


Van 't stoffelijk einde
naar 't hemels begin,
op vleug'len naar boven
de heerlijkheid in,
van zorgen verwijderd,
in liefde verwacht,
zo werd een beminde
naar huis toegebracht.

Van 't stoffelijk einde
naar hemelhoog licht,
de ragfijne sluier
stil achter hem dicht,
betredend de sferen
waar vrede hem draagt,
zijn tijdelijk lijden
geen antwoord meer vraagt.

Van 't stoffelijk einde
naar 'n eeuwig gebied,
waar hij van dichtbij nu
Gods weldaden ziet.
Waar hier nog de pijn is
voor wat ons ontviel,
juicht vrij van het aardse
hierboven zijn ziel!

Frits Deubel

home