Een nieuwe loot


Soms wordt er uit veel zorg
een nieuwe loot geboren.
Een lied reeds lang verstild,
laat zich ineens blij horen.
Waar 't oude ging voorbij,
gelijk ook bloemen kwijnen,
kan uit een nieuwe twijg
weer levenskracht verschijnen.

Geluk is vaak zo broos,
zijn stengel kan licht breken,
als in het stormgeweld
de winden op gaan steken.
Maar uit een enk'le loot
kan dan 't hernieuwde groeien
en met een rijke kleur
in volle schoonheid bloeien.

Je merkt soms hoe ineens
iets schoons zich gaat verheffen.
Het leven schenkt op tijd
een wonderbaarlijk treffen.
Grijp het met graagte aan,
niet naar het antwoord vragend,
geniet met heel je hart,
elkaar in liefde dragend!

Frits Deubel

home