Wonderen


God geeft ze op Zijn tijd,
de wonderen van boven.
Probeer daar elke dag
opnieuw in te geloven.
Hij doet wat nodig is,
als wij het niet meer weten
en, door wat ons bedreigt,
Zijn liefde zijn vergeten.

 God geeft ze op Zijn tijd,
de wond'ren van het leven
,
als wij de hoop op Hem
reeds hebben opgegeven.
Hij wikt en weegt en neemt
dan plots'ling een beslissing
en nimmer werd Zijn keus
een pijn'lijke vergissing!

God geeft ze op Zijn tijd,
de wonderen van zegen
en daarin kom je steeds
Zijn vaderliefde tegen.
't Is wijsheid wat Hij werkt,
probeer dat te doorgronden.
Dan blijf je met elkaar
en met Zijn troon verbonden!

Frits Deubel

home