Hij helpt!


Je hebt nog zoveel plannen:
Een pastorale taak!
En dat is op zichzelf al
een kostelijke zaak.
Met ongeveinsde liefde
de naasten bij te staan
en hand in hand met and'ren
een stukje mee te gaan.

Je vond in een gemeente
waar je zo lang naar zocht.
Het was hier dat je eind'lijk
Gods liefde smaken mocht.
Maar plots ben je geslagen,
het leven bracht je smart
en angstig en verdrietig
ween je aan Jezus' hart.

Mijn kind, blijf daar maar rusten.
Hij kent je zorg en strijd.
Gewis dat Hij je zegent
een nieuwe kracht bereidt.
Laat Hem dan voor je waken,
wat ook nog komen mag.
Na elke duist're avond
volgt weer een nieuwe dag!

Frits Deubel

home