Zegekracht


Met geweld omgeven,
in de dood gedreven,
schuldeloos als geen,
aan het kruis genageld,
hoon en spot verdragend,
in Zijn strijd alleen.

Voor des mensen zonden
pijnen ondervonden,
grenzeloos verdriet,
als een Lam ter slachting,
met rondom verachting,
zo Hij 't leven liet.

Doch met heel Zijn wezen
goddelijk verrezen
uit de duist're nacht.
't Glorierijk verwinnen
werd ons nieuw beginnen
met Zijn zegekracht!

Frits Deubel

home