Geborgen


Woede, tranen, hulp'loosheid
in ons hart opspelen.
God, wil toch in hemelsnaam
onze zorgen delen.
Druk ons aan Uw vaderhart
met Uw beide armen
en schenk ons de zekerheid
van Uw groot erbarmen.

Heer, wij smeken U vooral:
leer ons accepteren,
dat wij even elke vreugd
in ons hart ontberen.
Er is veel waardoor de grond
van 't geloof gaat trillen
en U kunt toch elke smart
binnenin ons stillen.

Schenk ons toch de rust, de kracht
zo te kunnen leven,
dat wij deze grote zorg
in Uw handen geven.
Dan gaan wij getroost de weg
met dit ene weten:
In Uw handen wij ons, God,
blij geborgen weten!

Frits Deubel

home