Wees maar stil


Laat wat stil is maar stil blijven.
Draag het als een schoonheid mee
met de niet te peilen diepte
van een blauwverglaasde zee.
Geef het maar een plaats vanwaar je
Gods bescherming onderkent,
wetend dat je in de haven
van Zijn Geest geborgen bent.

Laat wat stil is maar stil blijven
door de sterkte van Zijn macht,
die je dikwijls naar het uitzicht
op de hoogste bergtop bracht.
Laat je maar gewillig leiden,
zo Hij doet, zo is het goed.
Als je diep vanbinnen stil bent,
je Zijn wonderen ontmoet.

Laat wat stil is maar stil blijven
als de storm je woedend plaagt.
Na en nacht van angst en twijfel
toch de blijde morgen daagt.
Laat de stilte je maar dragen
op je droeve pelgrimstocht,
want je zult de vreugd verkrijgen,
die je moe van 't strijden zocht!

Frits Deubel

home