God is liefde!


Zullen we vanaf vandaag
het iets warmer maken
en de velen om ons heen
met ons hart aanraken?
Er is kou en eenzaamheid,
kijk maar naar de mensen.
Zoveel zijn er die vandaag
onze liefde wensen.

Zullen we vanaf vandaag
het iets warmer maken
en wat meer barmhartigheid
in ons doen ontwaken?
Zullen we Gods liefdebron
rijk'lijk laten vloeien,
opdat vreugdebloemen daar
vol van schoonheid bloeien?

Zullen we vanaf vandaag
het iets warmer maken,
over alle grenzen heen
onze tweedracht staken?
God is liefde, laat die leus
als een vuur ontbranden
en zijn vlam nog verder gaan
dan de verste landen!

Frits Deubel

home