St. Franciscus


In deze tijd van "hebben maar"
denk ik vaak met permissie
aan één der groten dezer aard:
Franciscus van Assisie!
Waar wij met ik en nog eens ik
ons lege denken vullen,
zag hij beslist geen enkel nut
in al die aardse spullen.

Wij grijpen wat te grijpen is.
Pik in! Je moet toch leven
en waarom zul je jouw bezit
aan anderen gaan geven?
Franciscus zag het evenwel
toch wel een beetje warmer
en werd, ofschoon hij alles gaf,
beslist niet heel veel armer.

We zouden eig'lijk met elkaar
iets op hem moeten lijken,
ons minder met het aardse slijk,
het stoff'lijke verrijken,
veel meer naar liefd' en need'righeid,
naar zelfverlooch'ning jagen
en de vaak niet te tillen last
van medemensen dragen!

Frits Deubel

home