Kerst 2004


Het kerstfeest is voor iedereen,
voor elk die het wil horen,
dat Jezus eenmaal in een stal
als Koning is geboren,
niet voor d'aanzienlijken alleen
of de geweldenaren,
maar ook voor de geringsten die
Zijn liefde wedervaren.

Ik zie een opgetogen kind
naar kerstboomlichtjes kijken.
Het laat voor even elke zorg
en onrust van mij wijken.
Ik hoor hoe heilsoldaten vroeg
het "Stille nacht" gaan spelen
en door die wijdverbreide klank
de kerstvreugd met ons delen.

Dan spreek ik iemand die alléén
het kerstfeest zal gedenken.
Vertwijfeld zoek ik welke troost
ik voor zo'n smart moet schenken
en zap ik 's avonds op t.v.,
huil ik om zoveel armen,
die zelfs niet in een poov're stal
hun handen kunnen warmen.

Voor deze stakkers is weleer
toch ook de Heer geboren?
Wanneer zal daar het morgenlicht
als eens in Bethl'hem gloren?
Ik zie verdoolden die nooit meer
een kerstlied zullen zingen.
Hun klanken klinken rauw als de
granaten ze bespringen.

Het kerstfeest is voor iedereen!
Maar, God, ik wil U vragen:
"U hebt toch in elke mensenkind
nog steeds een welbehagen?
Laat er dan vele wijzen gaan
naar die verarmde landen
en laat de ster van nieuwe hoop
in alle harten branden!"

Frits Deubel

home