Vrede op aarde


Ieder jaar opnieuw
klinken vreugdekoren,
kunnen wij 't gezang
over eng'len horen
en het "Stille nacht"
schalt uit veel monden.
Maar de vrede wordt
weinig nog gevonden!

Wacht de wereld soms
weer op Christus' komen,
roepen zij om Hem
in hun bange dromen,
als hun luid geschreeuw
't kerstlied laat verbleken
en er nergens meer
licht valt te ontsteken?

Ónze kerstboom wordt
wel weer aangestoken
en aan 't kerstverhaal
heeft het nooit ontbroken,
maar in menig land
is het licht verdwenen
en in plaats van 'n lied,
hoort men bitter wenen.

God, mijn God, wanneer
zal de ster verschijnen,
die de gruwel van
oorlog laat verdwijnen?
Laat Uw Koningskind
deze nacht herleven.
Dat slechts kan op aard
ware vrede geven!

Frits Deubel

home