Sterren


Er zijn van die mensen,
die schitt'ren in 't duister.
Ze schenken als sterren
een boodschap vol luister.
Ze wijzen naar 't kindje
in doeken gewonden
en hebben 't eerst zelf in
hun kribbe gevonden.

Ze stralen een kracht uit
van vreugde en vrede,
vertellend dat Jezus
de aard heeft betreden.
Hun ogen, zij blinken,
hun woorden, zij strelen,
hun reikende handen,
zij geven en delen.

Het zijn liefdevolle,
eenvoudige naasten,
die telkens waar nood is
zich naarstiglijk haasten.
Als flonk'rende sterren
gaan zij al hun wegen.
Misschien kom je straks wel
zo'n lichtdrager tegen!

Frits Deubel

home