Een boodschap


Weer vieren wij verblijd
dat Jezus werd geboren,
Gods Zoon, reeds lang tevoren
door velen stil verbeid.

Weer gaan wij naar de stal
en knielen zachtjes neder
voor 't Kindje klein en teder,
de Koning van 't heelal.

Weer zingen wij het lied
dat eeuwen werd gezongen
met vreugdevolle tongen.
Wie kent die lofzang niet.

Weer kijkt God naar omlaag
en zegt: "Blijf Hem aanbidden,
die wandelt in uw midden
met 'n boodschap voor vandaag!"

Frits Deubel

home