Jouw hart


Er zijn soms van die nachten
waar droefenis regeert
en jij met al je zorgen
daar middenin verkeert.
Je dwaalt als een verdoolde
verdrietig in het rond.
Waar is de tijd gebleven
dat je nog vrede vond?

Maar zoals na de nachten
een frisse morgen wacht,
krijg jij ook na het duister
vernieuwde levenskracht.
De zon spreidt blij haar deken,
de ochtend straalt vol glans.
Het leven geeft je samen
compleet een nieuwe kans.

Probeer elkaar te vinden
in trouw en in geduld,
zodat een schone wensdroom
in blijheid wordt vervuld.
Vergeet wat eens geweest is,
grijp aan de nieuwe start.
Geef aan elkaar het schoonste:
je liefdevolle hart!

Frits Deubel

home