Een droom


Ik had een droom vannacht
van herders op de velden,
die blij de komst vermeldden
van 't wonder lang verwacht.

Ik spoedde mij gezwind
over de stille weiden
en mij de ster geleidde
naar 't hemels Koningskind.

Er daalde vrede neer
en vele eng'lentongen
in 'n hemels lied bezongen
het komen van de Heer.

En de gehele dag
laat mij die wijs nog dromen:
Wanneer zal het weer komen
dat ik haar horen mag?

Frits Deubel

home