Het mysterie


Heeft ons het mysterie
van die veelbesproken nacht,
dichter bij de grootheid
van Gods reddingsplan gebracht?
Hebben ons de wijzen
en de herders op het veld
meer dan de geboorte
van een kindeke verteld?

Heeft ons het mysterie
van de Koning van 't heelal
nog iets meer te zeggen
dan een armelijke stal?
Voelen wij de vrijheid,
die ons toen werd toegezegd,
doordat God uit liefde
daar Zijn kind had neergelegd?

Heeft ons het mysterie
de verlossingskracht gebracht,
die ons werd geschonken
in die langverwachte nacht?
Laten wij dan knielen,
zoals eenmaal in de stal,
opdat Jezus' komen
ons geheel bezielen zal!

Frits Deubel

home