Jezus leeft!


Weer wordt de Heer gekruisigd,
gelijk door d'eeuwen heen.
Weer weet Hij zich verlaten,
verdrietig en alleen.
Vernederd door zo velen
verdraagt Hij hoon en spot,
zoekt Hij in droeve uren
Zijn Zender en Zijn God.

Bij elke wrede oorlog
slaat men Hem aan het kruis.
De tempel die Hij bouwde
vernietigt men tot gruis
en nog is niet te peilen
wanneer 't geweld verstilt.
Zo heeft toch onze Heiland
Zijn offer nooit gewild!

Laat ons tezaam verbroed'ren,
zodat de nacht verdwijnt
en Hij die opgestaan is
ons glorierijk verschijnt.
Dan vieren wij het Paasfeest
niet slechts met onze stem,
maar juicht ons hart vol vreugde:
"Hij leeft en wij met Hem!"

Frits Deubel

home