Door de heem'len


Door de heem'len schalt een danktoon.
Jezus, de Verlosser, leeft!
Niets hield aan het graf gebonden,
die de dood verwonnen heeft!

Kijk naar Zijn doorboorde handen,
luister naar Zijn zachte stem
en zing dan in blijde koren:
Alle roem en eer zij Hem!

Wat zal thans ons hart nog vrezen,
waar Zijn erfenis ons wacht,
omdat Hij in 't smart'lijk sterven
dit verheven offer bracht.

Halleluja! Zingt de hemel
en wij stemmen juichend in.
Jezus leeft! Er wacht ons allen
na de nacht een nieuw begin!

Frits Deubel

home