Pasen 2005


Er klonk een juichtoon door de nacht
voor 't wonder dat gebeurde.
De aarde trilde vreugdevol
en hemelen zich kleurden.
Gods Zoon wist triomfantelijk
de zege te verwerven.
Het ganse schepsel kon opnieuw
de eeuwigheid beŽrven.

   De grafsteen werd 's nachts weggerold,
want niets hield nog gebonden
Hem, Heerser over dood en nacht,
die stierf voor onze zonden.
De tempel die men had verwoest
werd, zo reeds was beschreven,
op de verschenen derde dag
tot hemelhuis verheven.

Waar blijft nu elke twijfelgeest,
die alles wil verklaren,
de boodschap zelfs in twijfel trekt,
die God wil openbaren:
Sta op met Jezus, die weer leeft,
ook jij kunt overwinnen
en door een nacht van lijden heen
met Hem opnieuw beginnen!

Het was de liefde van omhoog,
die God ons wilde reiken,
waardoor de schaduw van de nacht
en elk geweld moest wijken.
Hij schiep het leven uit de dood,
toen alles scheen verloren.
Daardoor zal jou Zijn heerlijkheid
voor eeuwig toebehoren!

Frits Deubel

home