Tolerantie


Tolerant zijn met de ander,
met jezelf iets minder mild!
Zo heeft God het reeds bij aanvang
voor een ieder mens gewild.
Zoeken naar de achtergronden,
onbevooroordeeld gezind
,
speuren of je kunt ontdekken
in volwassenen het kind.

Graaf eens in een mensenleven
en tracht iemand te verstaan.
Kun je met die wetenschap dan
met elkaar iets verdergaan?
Tolerantie is een weldaad,
die begrip en ruimte geeft,
meer verdraagzaamheid bevordert,
waaraan elk behoefte heeft.

Tolerant zijn met de ander
kan pas als je zelf ervaart,
dat God in jouw eigen leven
Zijn genade openbaart.
Dan wordt je beperkte inzicht
als een hemelhoog gewelf.
Heb zo God lief boven alles
en je naaste als je zelf!

Frits Deubel

home