Vrede op de aarde?


Vrede op de aarde?
Is het een toepass'lijk lied,
dat je nog kunt zingen
in een wereld vol verdriet?
Menig haatgevoel de
eensgezindheid ruw verdringt
en miljoenen sterven,
waar geen eng'lenkoor meer zingt.

Vrede op de aarde?
Hoe moet je die woorden zien?
Komen ze van vroeger
uit een sprookjesland misschien?
Hongersnoden kwellen,
volk'ren dreigen met geweld
en een mensenleven
nergens meer op aarde telt!

Vrede op de aarde?
Ja, God biedt het rijk'lijk aan,
maar je moet wel even
bij jezelf naar binnengaan.
Zo daar naastenliefde,
naar het hoogst gebod in woont,
Hij er met Zijn almacht
als de Vorst van vrede troont.

Vrede op de aarde?
Bij jezelf die zin begint,
als je elke weerstand
tegen "eenzijn" overwint.
Dan woont ook de Heiland
in jouw kleine levensstal,
waar het lied der eng'len
je geheel bezielen zal!

Frits Deubel

home