De ster van Bethlehem


Herders, wijs mij waar ik Jezus,
de Verlosser, vinden zal,
leid mij naar de schaam'le kribbe,
naar de Koning van 't heelal,
waar ik, door Zijn ster beschenen,
in aanbidding nederval.

Laat die ster mijn pad verlichten
als de nacht haar schaduw spreidt,
dat zij mij in duisternissen
met haar zilv'ren glans verblijdt
en mij elke nieuwe morgen
nader tot mijn Heiland leidt.

Dan volg ik de weg naar Jezus,
door het sterrenlicht omstraald,
juichend als ik mag ontwaken,
biddend als de avond daalt,
tot Hij mij vol vreugd zal roepen
en mij heerlijk huiswaarts haalt.

Frits Deubel

home