Een wisselwerking


Haar stem is als het zonlicht
bij 'n hemelsblauwe lucht.
Het lijkt alsof de koude
voor 'n warme zeewind vlucht.
Haar ogen zijn twee bronnen,
waar sprank'lend water vloeit.
Als zij je hart'lijk uitzwaait,
een veld vol tulpen bloeit.

Toch zijn er ook wel dagen,
dat 't zonnelicht verbleekt,
vanuit de wijde verte
een ruwe storm opsteekt.
De bron, eerst overlopend,
vloeit niet meer zo gestaag,
de tulpen hangen treurig
en grijs getint omlaag.

Maar kijk eens naar de hemel,
waar 't wolkendek vervaagt,
de zon de kilheid wegwuift
en 't veld weer kleuren draagt.
Zo gaat het in een leven,
want eb komt na de vloed
en in die wisselwerking
je Vaders kracht ontmoet!

Frits Deubel

home