Als de Heer...


Als de Heer zal komen
neemt Hij allen aan,
die met Hem hun wegen
biddend zijn gegaan,
die met Hem gestorven
en zijn opgestaan,
die Hem wilden volgen
op de levensbaan.

Als de Heer zal komen,
wordt naar huis gebracht,
die zichzelf verlooch'nend
liefde heeft betracht,
die tot aan het einde
streed de goede strijd,
al zijn doen en denken
aan Hem heeft gewijd.

Als de Heer zal komen
zoekt Hij naar Zijn kind,
Zijn beminde, waarin
Hij Zijn wezen vindt.
Aan ons is de keuze
of Hij ons herkent
en verheugd zal zeggen:
"Jij de Mijne bent!"

Frits Deubel

home