Leren


Leer te aanvaarden
als iets je verdriet.
Leef met de krachten,
die God je dan biedt.

Leer te begrijpen
wanneer het zo stormt,
dat daarin wellicht
je ziel wordt gevormd.

Leer te geloven
in 't zwaarst van de strijd,
dat God je bemint
en hemelwaarts leidt!

Frits Deubel

home