Een machtig "Amen!"


God spreidt Zijn armen zeeg'nend uit
over een aard, door schuld gebonden
en liefd'rijk Hij een deur ontsluit
voor schepselen, bevlekt met zonden.
Het schoonste wat Hij af kan staan,
Zijn kind, schenkt Hij aan alle mensen.
Als liefde zelfs zo ver kan gaan,
wat zal het mensdom dan nog wensen?

De hemelpoort wijkt op Gods woord,
gelijk profeten het reeds schreven.
Een sterrenpracht doorboort de nacht
en engelen een krib omgeven.
Gods Zoon komt, zo te zien gelijk
aan stervelingen dezer aarde.
Toch heerst Hij over 't grootste rijk,
dat ooit een koningskind aanvaardde.

In de gedaante van een kind
wil Hij bij alle mensen wonen.
De morgen van een dag begint
waarop Hij Vaders' macht zal tonen.
Hij brengt de aard en 't hemelrijk
door Zijn verschijnen weer tezamen
en voor die grootse liefdeblijk
als antwoord past één machtig: Amen!

Frits Deubel

home