De opstanding


Ze had het vaak gelezen,
haar leven lang gehoord,
dat Jezus was gekruisigd,
Zijn handen diep doorboord
en dat Hij na drie dagen
uit 't graf verrezen was.
Maar 't wist haar niet te raken
als zij dit wonder las.

Haar eigen levenspad was
van vele tranen nat,
tot de verrijzenis haar
ineens gegrepen had.
De Heer gaf het bewijs dat
de opstanding bestaat,
die boven al het lijden
en 't zwaarste kruis uitgaat.

Zo werd die grootse morgen
de aanvang van een dag,
waarop zij heel haar leven
in 't licht van Pasen zag.
Ze weet dat niets ter wereld
Gods almacht kan weerstaan
en die daarin geloven
met Jezus opwaarts gaan!

Frits Deubel

home