Sta op!


Sta op, mijn kind, verhef je
uit deze bange nacht!
Doe alle vensters open,
het zonnelicht je wacht.
Geloof, de Heer bewees het
met Zijn verrijzenis,
dat het ontluikend leven
door niets te stuiten is.

Sta op, mijn kind, verhef je!
Werp 't lijden van je af
met hulp van Hem die allen
het grootste voorbeeld gaf.
Er komen and're tijden,
waarin je rust herkrijgt,
boven de droeve dagen
en 't levensleed uitstijgt.

Sta op, mijn kind, verhef je!
Houd je maar vast aan Hem,
die met Zijn bloed betaalde
en riep met luide stem:
"Ik leef en gij zult leven!"
Dat is de zekerheid,
die jou blijft begeleiden.
Sta op en wees verblijd!

Frits Deubel

home