Gaat het goed?


Gaat het goed? Ja! Houden zo!
Ken je deze conversatie?
Men kan nauw'lijks verdergaan
en stikt haast in een frustratie.
Maar wie ziet het schrijnend leed
en de pas gedroogde tranen?
Wie kan in zo'n doolhof nog
voor de ander 'n uitgang banen?

Gaat het goed? Ja! Toe, probeer
daar eens recht doorheen te prikken.
Laat je medemens toch niet
in een berg van zorg verstikken.
Graaf meer in de binnenkant
en in diepbedroefde ogen.
Open dan je hart heel wijd
met begrip en mededogen.

Gaat het goed? Ja! Laat je stem
dan eens wonderen verrichten,
een verborgen last die haast
niet te tillen is verlichten.
Bid eens samen, ook al zijn
het wat onbeholpen klanken
en geef God dan alle roem.
Er is altijd iets te danken!

Frits Deubel

home