Geef!


Van huis en haard verlaten,
gebroken door de wind.
Waarom geen vreugd in 't leven,
zoals elk ander kind?
Ze dolen langs de wegen,
ontredderd en verteerd,
door angst en pijn geslagen,
zijn zij zo diep bezeerd.

Van huis en haard verlaten.
Wie voelt hun stil verdriet,
wie is het die de wanhoop
en de vertwijf'ling ziet?
Waar zijn de lieve handen,
die dragen al hun smart
en wie drukt hen stilzwijgend
aan een vertroostend hart?

Van huis en haard verlaten!
En kijken wij slechts toe,
van zoveel reddeloosheid
in al die landen moe?
 Of klinkt uit onze monden:
'k Ben blij dat ik hr leef!
Laat dan je hart eens spreken
en geef en geef en geef!

Frits Deubel

home